ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ

Εάν σας λείπουν ένα ‘η περισσότερα δόντια, υπάρχουν αρκετές επιλογές προκειμένου να τα αντικαταστήσουμε.

Παρακάτω θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή των επιλογών αντικατάστασης δοντιών.

ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ
Αποτελεί ότι καλύτερο μπορεί να προσφερθεί στον τομέα της οδοντιατρικής. Είναι ότι πιο φυσικό και κοντινό στα δικά μας δόντια. Είναι επίσης ότι πιο σταθερό και θεωρητικά κάτω από σωστές συνθήκες στοματικής υγιεινής, το περισσότερο ανθεκτικό στο χρόνο. Έχει το πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων ειδών αποκαταστάσεων, ότι προκαλεί διέγερση του οστού κάτω από το τεχνητό δόντι, αποφεύγοντας έτσι την απώλεια του οστού, άρα και την προκύπτουσα αλλαγή στην εμφάνιση του προσώπου μας μακροπρόθεσμα. Εάν και τα οδοντικά εμφυτεύματα δείχνουν να έχουν ένα υψηλότερο αρχικό κόστος , τείνουν να διαρκούν περισσότερο ακόμα ίσως και για μια ζωή, κάτι το οποίο τα καθιστά μια πολύ αποδοτική θεραπεία.

ΓΕΦΥΡΑ
Ίσως ο περισσότερο κοινός τρόπος αντικατάστασης ενός ‘η περισσοτέρων δοντιών που έχουν χαθεί. Είναι απαραίτητος ο τροπισμός των παρακείμενων δοντιών, προκειμένου να στηριχθεί το τεχνητό δόντι στην μέση. Μειονέκτημα είναι ότι κάποιες φορές μπορεί να είναι απαιτητός ο τροχισμός δοντιών που είναι υγιή. Τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητη η αντικατάσταση της γέφυρας μετά από 7-10 χρόνια .

ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ
Συνήθως είναι επιλογή θεραπείας όταν ένας μεγάλος αριθμός δοντιών έχει χαθεί. Είναι μια καλή εναλλακτική όταν δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων. Η συγκράτηση της κατασκευής έχει να κάνει σε σημαντικό βαθμό με την κατάσταση των δοντιών που υπάρχουν στο στόμα. Περισσότερο προσιτή οικονομικά. Χρειάζεται χρόνος προσαρμογής προκειμένου να είναι πλήρως λειτουργικές σε ότι αφορά την μάσηση ,ομιλία. Απαραίτητη η αφαίρεση τους από το στόμα κατά την διάρκεια της νύχτας . Απαραίτητη η αντικατάσταση τους σε βάθος χρονου

ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ
Είναι η επιλογή θεραπείας σε περιπτώσεις που έχουν χαθεί όλα τα δόντια στη μια ή και στις δυο γνάθους. Είναι μια εναλλακτική όταν δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει επιτυχία σε αυτό το είδος θεραπείας είναι να υπάρχει επαρκής ποσότητα οστού/ούλα στο στόμα, διαφορετικά οι οδοντοστοιχίες έχουν αστάθεια. Απαραίτητη η αφαίρεση τους από το στόμα κατά την διάρκεια της νύχτας . Απαραίτητη η αντικατάσταση τους σε βάθος χρόνου.

Θέλετε να επισκεφτείτε την κλινική μας;