ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ / ΟΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Στη σύγχρονη χειρουργική του περιοδοντίου χρησιμοποιούμε μοσχεύματα μαλακών ιστών για ποικίλες επεμβάσεις. Η χρήση τους μπορεί να γίνει¨

  • Για να καλύψουμε μια συνίζηση σε ρίζα δοντιού
  • Για να αλλάξουμε το πάχος των ιστών γύρω από κάποιο δόντι για να βελτιώσουμε την συμπεριφορά τους στο καθημερινό βούρτσισμα και χρήση.
  • Γύρω από εμφυτεύματα για να αυξήσουμε την ζώνη κερατινοποιημένων ούλων γύρω από αυτά, βελτιώνοντας έτσι την μακροχρόνια πρόγνωση τους.

Με τις κατάλληλες τεχνικές μπορούμε να αυξήσουμε το πάχος ή τον όγκο των μαλακών ιστών, ή ακόμα να αλλάξουμε και τον τύπο του ιστού σε μια θέση (π.χ να αυξήσουμε την ποσότητα των κερατινοποιημένων ούλων και είναι πιο ανθεκτικά στην κατακράτηση πλάκας και στους τραυματισμούς).

Θέλετε να επισκεφτείτε την κλινική μας;