ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ;

Το σύγχρονο οδοντιατρικό εμφύτευμα είναι μία κυλινδρική κατασκευή από τιτάνιο που τοποθετείται από τον χειρουργό μέσα στο κόκκαλο της άνω ή της κάτω γνάθου και αντικαθιστά τη ρίζα του χαμένου δοντιού. Το οστό όχι μόνο δεν αποβάλλει αλλά «αγαπάει» την ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια τιτανίου του εμφυτεύματος και μέσα στους επόμενους μήνες δημιουργεί ένα δεσμό μαζί της (οστεοενσωμάτωση) που είναι και ο βασικός μηχανισμός που εξασφαλίζει την μακροβιότητα του αποτελέσματος.

Πάνω στο εμφύτευμα τοποθετείται το κολόβωμα, που είναι μία μεταλλική κατασκευή από τιτάνιο που μοιάζει με τροχισμένο δόντι και πάνω στο κολόβωμα τοποθετείται η τελική προσθετική αποκατάσταση (θήκη-γέφυρα) που είναι απολύτως παρόμοια με αυτή της κλασικής προσθετικής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Για να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται από την απώλεια ενός η περισσότερων δοντιών με την κλασσική προσθετική θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια ακίνητη (γέφυρα) ή κινητή κατασκευή (μερική οδοντοστοιχία – μηχανάκι) η οποία να στηρίζεται σε διπλανά, υγιή πολλές φορές, δόντια τα οποία τροχίζονται και γίνονται έτσι πιο αδύναμα και ευάλωτα. Το κόκκαλο της γνάθου στα σημεία των χαμένων δοντιών σταδιακά απορροφάται αφού λείπει πλέον το ερέθισμα που μεταδιδόταν μέσω της ρίζας τους.

Τα αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα με τις ακίνητες κατασκευές επί φυσικών δοντιών είναι βέβαια πολύ ικανοποιητικά αλλά η πρόγνωση τους είναι χειρότερη από τις αντίστοιχες κατασκευές επί εμφυτευμάτων και έτσι η τελική ταλαιπωρία και κόστος για τον ασθενή δεν είναι απαραίτητα μειωμένα αφού πιθανά η προσθετική συσκευή θα χρειαστεί αντικατάσταση γύρω στην δεκαετία.

Η κινητή κατασκευή δίνει πολύ φτωχά αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα, είναι δύσκολα ανεκτή από τον ασθενή, στα σημεία που ακουμπά στα ούλα επιτείνει την απορρόφηση του οστού και έχει στατιστικά φανεί ότι ένα 30% των γειτονικών δοντιών σε μία κινητή προσθετική παρουσιάζουν προβλήματα μέσα σε μία επταετία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται, τις περισσότερες φορές, με τοπική αναισθησία στο ειδικά εξοπλισμένο ιατρείο μας εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή και γρήγορη τοποθέτησή τους και την ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Τα σύγχρονα τοπικά αναισθητικά προσφέρουν σίγουρη, σε βάθος και σε διάρκεια, αναισθησία και δεν είναι καθόλου επιβαρυντικά για την γενική υγεία καθιστώντας έτσι την όλη διαδικασία απολύτως ανώδυνη και ασφαλή. Η διάρκεια εξαρτάται βέβαια από τον αριθμό των εμφυτευμάτων, σε κάθε περίπτωση πάντως η ταλαιπωρία του ασθενή είναι μικρότερη από αυτήν σε αντίστοιχης διάρκειας κλασσικές οδοντιατρικές πράξεις.

Ο επεμβαίνων δημιουργεί στο κόκκαλο κατάλληλες υποδοχές μέσα στις οποίες τοποθετεί τα εμφυτεύματα και συνήθως στη συνέχεια τα καλύπτει κλείνοντας τα ούλα.

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδυαστεί η αφαίρεση ενός η περισσότερων προς εξαγωγή δοντιών με την άμεση τοποθέτηση στις θέσεις τους ενός ή περισσοτέρων εμφυτευμάτων, κερδίζοντας έτσι τους 2-3 μήνες που χρειάζονται για να επουλωθεί το οστό και να γίνει κατάλληλο και πάλι για να δεχθεί ένα εμφύτευμα.

Ανάλογα τη περίπτωση σε αυτή τη φάση μπορεί να τοποθετηθούν ειδικές βίδες επούλωσης που προεξέχουν ή ακόμα και προσωρινά δόντια που παραμένουν εκτός σύγκλεισης βέβαια για να μη μεταφέρονται μεγάλες δυνάμεις στα «θαμμένα» εμφυτεύματα που για τους επόμενους 2-4 μήνες βρίσκονται στη φάση της οστεοενσωμάτωσης.

Θέλετε να επισκεφτείτε την κλινική μας;