ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συντήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχημένη αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου. Σαν συντήρηση ορίζουμε τον περιοδικό καθαρισμό των δοντιών και τον απαραίτητο επανέλεγχο της περιοδοντικής κατάστασης του ασθενούς.

Μια τυπική συνεδρία περιλαμβάνει έλεγχο των περιοδοντικών παραμέτρων όπως βάθος θηλάκων, απώλεια πρόσφυσης, αιμορραγία, λεπτομερή απόξεση των ριζικών επιφανειών. Είναι λοιπόν κάτι διαφορετικό από τον απλό καθαρισμό.

Με την τακτική συντήρηση, όπως ορίζει το εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα καθορίζουμε με το πέρας της θεραπείας σας, εξασφαλίζετε το καλύτερο αποτέλεσμα και την πλέον μακροχρόνια διατήρηση της υγείας των δοντιών σας.

Θέλετε να επισκεφτείτε την κλινική μας;