ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ

Η χειρουργική περιοδοντίου αποτελεί την δεύτερη φάση της αντιμετώπισης της περιοδοντικής νόσου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η συντηρητική φάση της θεραπείας και ο ασθενής να έχει πλέον ένα καλό επίπεδο στοματικής υγιεινής.

Ο σκοπός της είναι να διορθώσει μεγάλες βλάβες οι οποίες είτε δε μπορούν να διορθωθούν με την συντηρητική θεραπεία και μόνο, είτε γιατί εμπλέκονται και άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η αναγέννηση ιστών, οι οποίες απαιτούν χειρουργική προσπέλαση της περιοχής.

Με την χειρουργική φάση μπορούμε να προσπελάσουμε περιοχές που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με ‘’κλειστή΄΄ συντηρητική τεχνική.

Θέλετε να επισκεφτείτε την κλινική μας;